วิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายงานฉบับ Executive Summary

วิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่อเนื่องอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์

พ.ศ. 2554 - 2558

 

ฉบับภาษาไทย      คลิก

ฉบับภาษาอังกฤษ  คลิก


Read more...