สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
The National Federation of Motion Pictures and Contents  Associations
 
     สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า "สสภช" ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The National Federation of Motion Pictures and Contents  Associations " ใช้อักษรย่อว่า “MPC” เดิมชื่อ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ ดังนั้น จึงได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างบุคคลในวงการภาพยนตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของความคิดเห็น การพัฒนาการดำรงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นและมั่นคงสืบไป โดยมี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการใน สาขาผู้อำนวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขาผู้จัดจำหน่าย สาขาผู้กำกับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีมงานสร้าง สาขานักพากย์ สาขาแลป สาขาผู้สื่อข่าวบันเทิง สาขานักวิชาการภาพยนตร์ สาขาผู้ผลิตและจำหน่ายวีดีทัศน์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เข้ามาบริหารจัดการองค์กร ให้มีการพัฒนาขึ้น
ทำเนียบประธานสมาพันธ์
รางวัลสุพรรณหงส์
สมาชิก
ข้อมูลวิจัย

ข่าวสารและกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com