ประวัติสมาพันธ์

     สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า "สสภช" ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The National Federation of Motion Pictures and Contents  Associations " ใช้อักษรย่อว่า “MPC” เดิมชื่อ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ ดังนั้น จึงได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างบุคคลในวงการภาพยนตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของความคิดเห็น การพัฒนาการดำรงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นและมั่นคงสืบไป โดยมี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการใน สาขาผู้อำนวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขาผู้จัดจำหน่าย สาขาผู้กำกับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีมงานสร้าง สาขานักพากย์ สาขาแลป สาขาผู้สื่อข่าวบันเทิง สาขานักวิชาการภาพยนตร์ สาขาผู้ผลิตและจำหน่ายวีดีทัศน์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เข้ามาบริหารจัดการองค์กร ให้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยมีนายกสมาคมสมาพันธ์ ดังนี้
 
 
 1. นายไพจิตร ศุภวารี  ( นายกสมาคม ปี 2534 - 2537 )
 2. นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์  ( นายกสมาคม ปี 2538 - 2541 )
 3. นายคมน์ อรรฆเดช  ( นายกสมาคม ปี 2542 - 2545 )
 4. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ  ( นายกสมาคม ปี 2546 – 2548 )
 5. นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง  ( นายกสมาคม ปี 2549 – 2550 )
 6. นายจาฤก กัลย์จาฤก  ( นายกสมาคม ปี 2550 – 8 ตุลาคม 2552 )
 7. นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง  ( รักษาการนายกสมาคมตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 – 2 เมษายน 2553 )
 8. นายจาฤก กัลย์จาฤก  ( ประธานสมาพันธ์ ปี 2553 - 2555 )
 9. นายวิสูตร พูลวรลักษณ์  ( ประธานสมาพันธ์ ปี 2555 – 2561 )
 10. นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ  ( ประธานสมาพันธ์ ปี 2561 - 2564 )
 11. นายธนกร ปุลิเวคินทร์  ( ประธานสมาพันธ์คนปัจจุบัน )


     ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 นายกสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ โดยคุณจาฤก กัลย์จาฤก ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ” ให้สอดคล้องกับการรวมตัวของสมาคมผู้ประกอบการต่างๆ ให้เป็น “สมาพันธ์” อย่างสมบูรณ์ประกอบกับการประกาศใช้ “พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551” ของกระทรวงวัฒนธรรมได้นิยามคำว่า วีดิทัศน์ ให้หมายรวมอุตสาหกรรมด้านแอนิเมชั่น เกมส์ และ คาราโอเกะ เข้ามารวมด้วย

 ในปัจจุบันสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเป็นที่รวมตัวของสมาคมผู้ประกอบการภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ทั้งสิ้น 13 สมาคม ดังต่อไปนี้
 1. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
 2. สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 3. สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
 4. สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)
 5. สมาคมนักพากย์ภาพยนตร์
 6. สมาคมเทคนิค ไทยแลป ฟิล์มภาพยนตร์
 7. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย
 8. สมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิคบันเทิง
 9. สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย
 10. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 11. สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย
 12. สมาคมนักข่าวบันเทิง
 13. สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิง
     การรวมตัวของคนในวงการวิชาชีพเป็นสมาพันธ์สมาคมฯนั้น เป็นการรวมพลังตั้งมั่นที่จะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ให้ก้าวไกลสู่สากลได้สำเร็จ ด้วยความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของบุคคลในวงการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และเป็นความร่วมมือที่เป็นความหวังของอนาคตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยพร้อมที่จะสร้างศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเข้มแข็ง และกำกับดูแลกันเองได้ในระดับมาตรฐานสากลต่อไป

 

image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้