แถลงข่าวเปิดตัว "งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 Season Change"

Last updated: 21 Jul 2023  |  988 Views  | 

แถลงข่าวเปิดตัว "งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 Season Change"

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับ งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 Season Change ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 17 สาขาด้วยกัน ณ ชั้น 8 โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะมีภาพยนตร์เข้าฉายตลอดปีเป็นจำนวนมากถึง 48 เรื่อง ล่าสุด 'สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ' ร่วมกับ 'กระทรวงวัฒนธรรม' (วธ.) และ 'บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด' (ทรูโฟร์ยู ช่อง 24) จัดงานแถลงข่าว "งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565" ขึ้นที่ เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า โดยมี 'คุณธนกร ปุลิเวคินทร์' ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, 'คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา' รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 'คุณธีรเดช พรกวินทิพย์' ผจก.ฝ่ายรายการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด, 'คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ' ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวประกาศภาพยนตร์ผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 31

แล้วในครั้งนี้กลับมาในคอนเซ็ปต์ "SEASON CHANGE" จากเรื่องเล่ารอบกองไฟสู่เรื่องเล่าจากจินตนาการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำทุกประสบการณ์ ทุกยุคสมัย ถูกสรรค์สร้างเป็นภาพยตร์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบได้ดั่ง "การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล" จนกลายมาเป็น "รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 SEASON CHANGE"

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวถึงงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 31 ว่า "สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติมุ่งเน้นความสามัคคีของสมาชิกในองค์กร มีการผลักดันข้อกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ และทางเทคนิค เพื่อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก้าวสู่จุดหมายสูงสุดของความนิยมทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ อีกทั้ง ส่งเสริม รักษา และปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ ในการประสานงานกับรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันกฎหมาย และโครงการต่าง ๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมาเราได้จัดทำโครงการ 'หนังเลือกทาง' เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยอิสระที่ไม่มีโอกาสได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากขาดงบประมาณด้านการส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ ทางสมาพันธ์ฯจึงทำหน้าที่ประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออนุเคราะห์สนับสนุน และสร้างโอกาสผลงานของผู้ประกอบการเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย และนานาประเทศ นอกจากนี้สมาพันธ์ฯ ยังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการนำ Soft Power (5F) ด้าน Film นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มาพัฒนาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญ และเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยที่เคยได้รับคัดเลือกประกอบฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ และอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของสมาพันธ์ฯ คือการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 'รางวัลสุพรรณหงส์' ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่บุคคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของวงการและอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนรับทราบถึงคุณภาพในการผลิต และสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลครับ"

คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 'สุพรรณหงส์' เป็นงานประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์ที่สำคัญของชาติ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย และเผยแพร่ชื่อเสียงภาพยนตร์ไทย ที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนรับทราบถึงคุณภาพในการผลิต และการสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งแสดงความเป็นหนึ่ง และแสดงศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทย นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ว่า 'วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย' รวมถึงสอดคล้องกับภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติจะแสดงให้เห็นความสำเร็จ ความเป็นเอกภาพ และพัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซึ่งพร้อมผลักดัน และปักธงให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติต่อไปค่ะ"

อีกทั้ง สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ (Lifetime Achievement Award) 1 รางวัล, รางวัล 'ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม' (Best Cultural Promotion Film) 1 รางวัล และสืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา หลังจากที่สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั้งใน และนอกวงการบันเทิงได้มีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลพิเศษ 'Most Popular Thai Film' (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม) เพื่อร่วมกันเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนครองใจประชาชนมากที่สุด ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีนี้จึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมทุกสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลพิเศษ 'Most Popular Thai Film' (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2565) 1 รางวัล อีกเช่นเคย

สำหรับ งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 Season Change จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล ผ่านทางสถานีหลัก ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ช่องทรูอินไซต์ (ช่อง 335, 113, 38) และชมออนไลน์ทาง TrueVisions NOW รวมถึงแอปพลิเคชั่นส์ ทรูไอดี

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy