สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนาม MOUยกระดับการผลิตภาพยนตร์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

Last updated: 17 Nov 2023  |  599 Views  | 

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนาม MOUยกระดับการผลิตภาพยนตร์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกันลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นำโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ และ กองทุนพัฒนาสื่อฯ ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการผลิตภาพยนตร์ให้แก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้มีการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ที่จะได้ร่วมดำเนินงานสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy